La defensa dels béns comunals a Catalunya

Durant molt de temps el discurs acadèmic que ens havia arribat sobre la societat rural a Catalunya des de l’Edat Mitjana es reduïa a la idea d’un individualisme agrari etern, primer en la forma dels anomenats «franc alous», posteriorment amb la Catalunya dels masos, on no semblaven tenir cabuda els béns comunals. Aquesta idea sembla que va sorgir pel poc comunal que va ser desamortitzat en contrast amb les desamortitzacions més importants en altres territoris de la península ibèrica, donant a entendre que el comunal va ser l’excepció a Catalunya i que la norma va ser la propietat individual. Un altre aspecte del qual hi ha pocs estudis és el de l’existència del govern local per assemblees veïnals a Catalunya. En aquells llocs on va existir el comunal s’han donat aquestes formes de govern, per exemple els antics consells oberts dels pobles de Castella i comunitats del nord de la península ibèrica tenien entre les seves responsabilitats l’establiment de les normes sobre els béns comunals que havien de respectar tots els membres de la comunitat. De fet el comunal és conseqüència de les societats on l’esperit de comunitat és forta, on hi ha la ajuda mútua com a element sustentador del grup familiar i veïnal. Seguir leyendo La defensa dels béns comunals a Catalunya

El discurso historiográfico

Algunos de los que divulgan la historia de la humanidad, especialmente cuando tratan de la Edad Media en adelante, muestran un profundo desprecio por las clases populares, hablan muy de pasada de los bienes comunales y de la ayuda mutua de las comunidades rurales – si es que se dignan a mencionar algo – y no se pronuncian ante el cercamiento de tierras comunales y otras medidas privatizadoras como la desamortización del XIX. Para ellos las protestas y sublevaciones del pueblo responden a un espíritu reaccionario que está en contra de ese mito del progreso que nos han grabado a fuego en nuestras mentes. Realmente no son divulgadores de la historia popular, sino de la historia de la élite, a la cual veneran en la sombra y se unen a ella en cuerpo y espíritu para dirigir a las masas mediante cantos de sirena con el fin de integrarlos en su sistema. Seguir leyendo El discurso historiográfico