Primera part de la conferència Vestigis de la Casa de Bellvís. Pagesos i senyors a Provençana

Organitzat per l’Espai de Cultura Collblanc-Torrassa Terrarios Albos. 28 de juny del 2019. Biblioteca d’En Josep Janès. Carrer Dr. Martí Julià, 33, junt mercat de Collblanc de l’Hospitalet de Llobregat.

Primera part: Senyors

La Casa de la Torrassa és propietat de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat des del 2003, quan la Generalitat li ven el domini vigent. Però com va arribar a ser de la Generalitat? L’últim particular, que era propietari de la casa, va ser la Carme Pinto i Valls, dona de l’agent de comerç i home de negocis Josep Porta i Sala, que va deixar en herència a la seva esposa la Casa de La Torrassa, l’any 1983. Carme Pinto va morir l’any 1998 sense hereus ni testament, però amb una fortuna de 12 milions d’euros. Tenia immobles a Lleida, Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat. Quan no hi ha hereus, per llei es declara hereva la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de destinar aquesta fortuna a entitats de caràcter benèfic i social.

La Casa de la Torrassa
Seguir leyendo Primera part de la conferència Vestigis de la Casa de Bellvís. Pagesos i senyors a Provençana